23/03/2021

Nábor

Hodnoty skautingu

Radost a zážitky

Akční hry, společné výpravy a noční bojovky udržují celoživotní hravost, zvídavost a zápal.

Férovost

Zkušení vedoucí, chytře postavené hry a hodnoty založené na respektu a zodpovědnosti dětem pomáhají poznávat, co je správné, a podle toho se chovat.

Samostatnost

Skaut mladé lidi učí získávat potřebné informace a vyhodnocovat je. A také nebát se rozhodnout a vykročit.

Sebedůvěra

Být ve skautu znamená hodně se toho naučit a hodně dovedností a znalostí uplatnit. Spolu s tím přirozeně roste důvěra ve vlastní schopnosti.

Parta na celý život

Kamarádi z prvních výprav a táborů jsou často ti, se kterými dítě žije i celé dospívání. Podobné hodnoty a netradiční zážitky totiž opravdu spojují. Člověk získá pocit, že někam patří.

Známé osobnosti

Během sta let své existence ovlivnil skauting životy miliónů lidí na celém světě. Skauting vychovává silné osobnosti, jako například:

"Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.

Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje."
Václav Havel
bývalý prezident ČR
"Vůdčí dovednosti a inspiraci, kterou jsem uplatnil v podnikání, jsem nabral ve skautském oddíle. Principy jsou podobné, jen situace a lidé se mění."
Petr Sýkora
podnikatel, zakladatel nadačního fondu Dobrý anděl

Složení střediska

1000
Rok založení
0
Počet členů (2023)

Středisko se skládá z několika výchovných oddílů podle věku dětí. Každý oddíl má potom své jednotlivé družiny (skupinky), ve kterých se jeho členové schází každý týden.

Oddíl světlušek

Dívky od 7 do 12 let

Oddíl vlčat

Chlapci od 7 do 12 let

Oddíl skautů a skautek

Dívky a chlapci
od 12 do 15 let

Roverský kmen Hvězdonoši

Dívky a chlapci
od 15 let

Principy skautského programu

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

  • týmová práce v malých skupinách
  • sebevýchova a seberozvoj
  • motivace dětí pomocí příběhů
  • pobyt v přírodě s partou kamarádů
  • průvodcovská role dospělých
  • postupné přebírání zodpovědnosti

Důležitými principy skautingu je respektování mravních hodnot a služba společnosti.

Několikrát do roka vyrážejí oddílové družiny na vícedenní akce ven do přírody. V létě pak činnost oddílu završí tábor – ten je stanový a trvá 2 týdny.

Kolik skauting stojí?

Ačkoliv se poplatky můžou lišit v jednotlivých oddílech na základě programu, počtu výprav a výletů, níže naleznete orientační tabulku s poplatky:

Členský příspěvek (1 rok)

1000 Kč Cena zahrnuje:  pravidelné týdenní schůzky a program v klubovně, skautský časopis, příspěvek na chod střediska a pojištění.

Jednodenní výprava

100 – 200 Kč (jízdenka na MHD, vstupy atd.)

Vícedenní výprava

200 – 400 Kč (Jízdenka, ubytování, spaní, jídlo, vstupy atd.)

Tábor (14 dní)

3900 Kč (Ubytování, spaní, jídlo, program, materiál atd.)

Skautský kroj

cca 500 Kč

Potřebné vybavení

Detaily se dozvíte přímo ve svém oddíle. Obvykle dítě potřebuje základní tábornické vybavení:

  • Pevné boty
  • Spacák
  • Karimatka
  • Batoh

Aktuálně probíhající nábory

Pokud si ještě nejsi jistý/á, jestli Skaut bude pro tebe to pravé, můžeš napsat oddílovému vedoucímu danné věkové kategorie, se kterým se můžeš domluvit na nezávazné návštěvě na schůzce, aby si věděl/a, jak to u nás probíhá😊. Kontakty na ně nalezneš zde. Níže jsou vypsány družiny, kam probíhá nábor nových členů.

Družina Světlušek

Družina dívek ve věku 7-8 let | Pravidelné schůzky v pondělí 16:30 - 18:00

Kontakt na vedoucího oddílu
Valérie "Fíbí" Halaxová
fibi@skaut.cz | Mobil: 732626200

Družina Vlčat

Družina chlapců ve věku 7-8 let | Pravidelné schůzky ve čtvrtek 16:30 - 18:00

Kontakt na vedoucího oddílu
Ondřej "Kondor" Bochin
kondy@skaut.cz | Mobil: 774633235

Družina Skautů

Družina chlapců ve věku 11-13 let | Pravidelné schůzky v pátek 17:00 - 19:00

Kontakt na vedoucího oddílu
Dagmar "Vločka" Hodulíková
vlocis@skaut.cz | Mobil: 792770457

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

X