Partneři

 Město Uherský Brod v roce 2019 přispělo formou veřejné finanční podpory skautskému středisku na provoz.
(úhrada nákladů energií na skautské klubovně)

Město Uherský Brod v roce 2019 přispělo formou veřejné finanční podpory skautskému středisku na podporu různých aktivit 2. pol. 2019 – úhrada táborového stanu.
(dle veřejnoprávní smlouvy č. 26/08253/19)

Děkujeme!

Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square