13/10/2016

Partneři

 Město Uherský Brod v roce 2020 přispělo formou veřejné finanční podpory skautskému středisku na provoz.
(úhrada nákladů energií na skautské klubovně)

Město Uherský Brod v roce 2020 přispělo formou veřejné finanční podpory skautskému středisku na podporu různých aktivit 2. pol. 2020 – úhrada táborového stanu.
(dle veřejnoprávní smlouvy č. 26/08722/20)

Děkujeme!