Partneři

 Město Uherský Brod v roce 2018 přispělo formou veřejné finanční podpory skautskému středisku na provoz.
(úhrada nákladů energií na skautské klubovně)

Město Uherský Brod v roce 2018 přispělo formou veřejné finanční podpory skautskému středisku na podporu činnosti.
(pořízení zejména vybavení dle veřejnoprávní smlouvy č. 26/07477/18)

Děkujeme!

 

 

Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square
Ad Square Ad Square